Uncategorized

Zachowawcze leczenie zaburzeń erekcji

Obecnie istnieje dość duża liczba metod farmakologicznego leczenia zaburzeń erekcji. O wyborze metody decyduje jej inwazyjność. Jeśli skuteczność mniej inwazyjnej techniki jest niewystarczająca, najczęściej podejmowana jest bardziej inwazyjna. Dlatego większość mężczyzn cierpiących na zaburzenia seksualne rozpoczyna leczenie doustnymi inhibitorami fosfodiesterazy typu 5 (PDE5) takimi jak na przykład Kamagra opinie i Cialis które są uznane za skuteczne. Możliwe jest również leczenie skojarzone. Przy nieskuteczności leczenia farmakologicznego możliwe jest przeprowadzanie interwencji chirurgicznych, ale potrzeba ich jest coraz mniejsza.

Afrodyzjaki i suplementy diety w leczeniu zaburzeń erekcji

Od wielu stuleci w celu przedłużenia długowieczności seksualnej stosuje się różne stymulanty, głównie pochodzenia roślinnego. Obecnie podobne środki nazywa się afrodyzjakami. Pomimo tego, że skuteczność różnych afrodyzjaków nie została udowodniona, a ich stosowanie nie jest naukowo potwierdzone, rynek na takie produkty jest obecnie duży. Warto zwrócić uwagę na naturalne suplementy diety produkowane na znanych substancjach pochodzenia roślinnego, jak buzdyganek naziemny, szafran czy kozieradka. Na rynku dostępne są np.: Permen, Erekton, Braveran.

Korekta stylu życia, jako metoda leczenia zaburzeń erekcji

Podstawowym priorytetem leczenia jest poprawa stanu zdrowia. Wiadomo, że leczenie zaburzeń erekcji można łączyć z czynnikami, takimi jak np. styl życia czy leki, które można korygować za pomocą specjalnych technik terapeutycznych. U wszystkich mężczyzn dostrzegalny jest pozytywny efekt eliminacji czynników ryzyka przed lub jednocześnie z rozpoczęciem bezpośredniego leczenia, nawet, jeśli to nie wystarczy do całkowitego wyleczenia zaburzeń seksualnych. Jednak, u części mężczyzn korekta niekorzystnych czynników stylu życia, takich jak niewystarczająca aktywność fizyczna, palenie tytoniu i otyłość, pozwala przywrócić erekcję, co wiąże się z poprawą upośledzonej czynności śródbłonka.

Chlorowodorek apomorfiny do leczenia zaburzeń erekcji

Odkrycia ostatnich dziesięcioleci w dziedzinie zaburzeń erekcji doprowadziły do stworzenia całkowicie nowych leków do leczenia zaburzeń erekcji. Są to leki działające ośrodkowo, głównie różne podjęzykowe formy apomorfiny (Uprima, Ixense). Chlorowodorek apomorfiny jest agonistą receptorów dopaminowych D2 zlokalizowanych głównie w jądrze przykomorowym podwzgórza. Stymulacja tych receptorów aktywuje proerekcyjne szlaki centralne, do których należą oksytocyny, co z kolei prowadzi do erekcji. Apomorfina to szybko działające leczenie zaburzeń erekcji. Oznaczone stężenia w osoczu obserwuje się średnio 10 minut po przyjęciu leku, co prowadzi do efektu w ciągu około 20 minut, w połączeniu ze stymulacją seksualną.

Badania kliniczne wykazały, że średnia przydatność podjęzykowego chlorowodorku apomorfiny w leczeniu zaburzeń erekcji różnego pochodzenia wynosi 45%. W większości przypadków jest dobrze tolerowany. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi apomorfiny są nudności, bóle głowy, zawroty głowy. W niektórych przypadkach apomorfina może powodować pojawienie się przejściowego omdlenia. Główną zaletą leku jest możliwość jego stosowania równolegle z azotanami, których przyjmowanie jest przeciwwskazaniem do stosowania inhibitorów PDE5.

Aspekty erekcji i mechanizmy działania inhibitorów PDE5 w leczeniu zaburzeń erekcji

Szczegółowo zbadano rolę cGMP w regulacji czynności funkcjonalnej komórek mięśni gładkich różnych narządów. Mechanizm działania cGMP, który jest wspólny dla wszystkich narządów, polega na aktywacji zależnych od cGMP kinaz białkowych. W tkankach ciał jamistych tlenku azotu uwalniany z zakończeń nerwowych lub komórek śródbłonka naczyń krwionośnych inicjuje tę kaskadę biochemiczną: NO samorzutnie przenika do komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych i łączy się z enzymem GC, w wyniku, czego aktywność tego enzymu znacznie się zwiększa.

Stężenie cGMP we wszystkich komórkach determinowane jest stosunkiem poziomu jego produkcji do szybkości jego rozpadu, który następuje w wyniku działania enzymów z grupy fosfodiesterazy. Brak równowagi między tymi dwoma procesami prowadzi do obniżenia wewnątrzkomórkowego stężenia cGMP, które najczęściej występuje w tkance ciał jamistych, gdy wydzielanie tlenku azotu przez komórki śródbłonka jest zaburzone (dysfunkcja śródbłonka). W związku z tym wpływ na aktywność typu PDE5, który jest dominującą formą tego enzymu w tkance jamistej, można uznać za metodę korygowania takich zaburzeń, które, przejawiają się w postaci zaburzeń erekcji. Obecne na rynku trzy składniki z tej grupy, sildenafil, tadalafil i wardenafil, są inhibitorami PDE5.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *